(1)
Fatimah; Siti Kholijah; Septiani Selly Susanti. PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN PADA ANAK USIA DINI RA DARUL ISITIQOMAH 2 DESA KARANG ANYAR LAMPUNG TIMUR. azzahra 2019, 1, 39-52.