FATIMAH; SITI KHOLIJAH; SEPTIANI SELLY SUSANTI. PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN PADA ANAK USIA DINI RA DARUL ISITIQOMAH 2 DESA KARANG ANYAR LAMPUNG TIMUR. Azzahra: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, v. 1, n. 1, p. 39-52, 5 Nov. 2019.