[1]
Fatimah, Siti Kholijah, and Septiani Selly Susanti, “PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN PADA ANAK USIA DINI RA DARUL ISITIQOMAH 2 DESA KARANG ANYAR LAMPUNG TIMUR”, azzahra, vol. 1, no. 1, pp. 39-52, Nov. 2019.